Standpunten

50 jaar geleden 1971 oprichting van de V.V.L. vzw

OOSTENDE 20 MEI 1971

OPRICHTING VAN DE V.V.L. vzw

De Vereniging van Vlaamse Leerkrachten werd als feitelijke ve­re­niging in november 1969 in Brussel voorgesteld.  De oprichting als vzw gebeurde in 1971.  Het secretariaat was in Oos­tende gevestigd.

De beroepsvereniging groepeert op pluralistische grondslag leraren uit het lager, secundair, naschools en hoger niet-universitair onderwijs.  Haar studiedienst ondersteunt de professie van de leraar, adviseert het onderwijsbeleid en ijvert voor de Vlaamse gemeenschap.  De vereniging geeft vanaf 1969 het ledenblad V.V.L.-Berichten uit.

Jaak Vandemeulebroucke was de eerste voorzitter.  De twaalf andere leraren-medestichters waren: Mark Cels, Jaak Gabriëls, Herman Gevaert, Denise Goethals-Thijs, Hugo Ingelram, Willy Kuijpers, Jozef Laridon, August Persyn, Joos Somers, Dirk Stappaerts, Ronny Van Groenenrode en Walter Warmoeskerken.
In de vijf Vlaamse provincies vestigden zich regionale besturen met een eigen secretariaat.
Vanaf september 1972 noemt de V.V.L. zich Vereniging Vlaamse Leerkrachten en vanaf januari 1979 heet het blad V.V.L.-Ideeën.


LESBRIEVEN EN LESBROCHURES

De V.V.L. pakte uit met vernieuwende didactische hulpmiddelen: lesteksten voor lo, so en ho.  De meeste thema’s waren baanbrekend: Overmaas Voersteek 1971; De Vrouw in de samenleving 1972; Federalisme, eenheid in verscheidenheid 1973; A British view on Belgian Problems 1972; Les Flandres en France 1973; de reeks Hoe werkt ons gemeentebestuur? 1972; / ons provinciebestuur? 1973 / ons parlement? 1973 / onze rechtbanken? 1973 / het Gevangeniswezen in ons land? 1975.


MANIFESTEN EN MEMORANDA

Voor het lo verschenen de lesteksten Naar het gemeentehuis en Hoera.  Wij gaan naar de boerderij! s.d.  En begin november 1973 werd Zeeklassen voor het lager onderwijs!, 14 dagen in Oostende, opgericht.

Midden 1974 werd Lode Ureel voorzitter; de zetel werd naar Antwerpen overgebracht. 
Multidisciplinaire uitgaven - i.s.m. Handelsmaatschappij Keesing en onder de auspiciën van de Interprovinciale Kultuur-raad voor Vlaanderen kwamen zulke uitgaven tot stand. 
Vanaf dan coördineerde Ludo Frateur de didactische publicaties.  Herman Gevaert bracht als algemeen secretaris en pr-ma­nager thema’s en contactpersonen aan.  De Ro­mantiek 1975; Het Impressionisme 1975; De Vlaamse Emancipatie 1975; De Hervorming / De Reformatie 1976; De Amerikaanse samenleving 1976 (-1991); Geschiedenis van de Wiskunde 1977; La Wallonie 1977; Vlaanderen 1978; Brussel 1979. 
Dirk Stappaerts organiseerde in het voorjaar 1976 de allereerste mundiale studiereis: Mexico.  In 1978 leidde Lode Ureel de eerste studiereis vanuit Vlaanderen naar China.

Uitwisseling Vlaanderen-Wallonië - i.s.m. vzw Centre d’Animation en Langues - Contactdagen v.a. 1979; Talenbeurs in Brussel v.a. 1980; Pennenvrienden ook dankzij DAC-project 3484 v.a. 1983 tot 2021. 

Vanaf jg. 10 1978/79 legde Marcel Verdickt als (hoofd)redacteur de klemtoon op zelfbevraging en onderzoek naar de invulling van de beroepsopleiding en -praktijk.

Uitgaven Nederlandse taal - Nederlands Woordontstaan/ Woordvorming / Woordgebruik 1981; Het Nederlands door de eeuwen heen 1983 en 1999; Nederlands Naamvallen 1984; Taal is Bezit / Taalvariatie en onderwijs 2006

Pedagogische uitgaven i.s.m. - Hypothecaire Beleggingskas Economie in 700 trefwoorden 1978; Nederlands Genootschap van Leraren Nederland 1982; Algemeen Nederlands Congres / Nederlands genootschap van Leraren Nederland-Vlaanderen: een span 1990; Vlaamse Culturele Koepel Verankering voor beginners / Vlaamse verankering 1995; Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen UGent: Drieluik Oost-Europa moeizaam op weg & Overgang van Joegoslavië in vijf staten & Rusland: hoe groot is groot? 1997; Vlaams Internationaal Centrum en het Consortium voor Palestina Kanttekeningen bij de Israelisch-Palestijnse kwestie 1998; Europees Laboratorium voor Deeltjesfysica / CERN Beeldverhaal Een Wereld van Deeltjes 2001; Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen UGent De Verlichting in Europa / Aspecten van de 18de eeuw I, II, III 2003-2004; Vakgroep Architectuur & Stedenbouw UGent; Vereniging van Leerkrachten Oude Talen - V.L.O.T. vzw en Vlaamse Vereniging Leraren Geschiedenis, MAVO, PAV en Cultuurwetenschappen - V.V.L.G. Geen glorie zonder tragiek! Over de Trofeefiguur 2009; Beelddidactiek I, II 2011
Cultuureducatie - Theater 1990 en Toneel op school ‘Ajax’ 1993.
In 1994 initieert de V.V.L. het idee SCHOLACULTURA: activiteiten op school en externe activiteiten die de cultuurbeleving in de brede zin waarmaken. 
Over armoe en achterstelling i.s.m. OCMW Antwerpen - Het O.C.M.W. / De Gemeenschap helpt 1980; Aspecten van het sociale vraagstuk in de 19de eeuw 1981; Brood - Nodig / Van liefdadigheid tot OCMW 1993; Armoede in ons land / Het OCMW helpt 1998.

Didactische innovaties - Vanaf 1987 helpen zomercursussen de leerlingen so zich voor te bereiden op een volgend leerjaar en in 1988 volgen innovatieve cursussen Leren Leren.

In de jaren 1980 werd de nood aan extra begeleiding in toenemende mate aangevoeld.
De V.V.L. vzw nam het op zich de leerling structurele niet-commerciële hulp te bieden.

In oktober 2007 wordt Martin Heylen (oud-voorzitter Raad van het Pluralistisch Onderwijs) voorzitter.  De beleidslijnen van de V.V.L. blijven gelden:
-  Het Nederlands is de eerste onderwijs- en communicatietaal.
-  De school is een culturele omgeving; cultuur is een breed begrip ‘van wetenschap tot volksvermaak’.
-  Leren is zich inspannen.
-  Jongeren hebben recht op juiste instructie en informatie.

Manifesten / Memoranda -
Het onderwijs in Vlaanderen 01.01.89 1989;
Over het secundair onderwijs in Vlaanderen 01.01.90;
Ondoorzichtigheid van het onderwijsbeleid 1990;
Over het voorstel Vakoverschrijdende Kerndoelen / Eindtermen in de eerste graad so 1994;
Onderwijsmanifest / Ideeën voor het onderwijs van de toekomst in Vlaanderen 2012

Bijzondere uitgaven - Europese eenwording 1978 Hendrik Brugmans; Vertel eens: wat is een fascist? 2002 Mark Grammens; Dat toch zo moeilijke België 2005 Marc Platel

Stijlkenmerken en Symbolen - vouwbladen IKSIMEER 1-2-3-4 1993-1994-1995-1998

Bestsellers - Lesteksten, voortdurend herdrukt en herzien:
Reclame en Macht 1974-1996; Film 1986-1999. 

Centrumsteden - Brugge 1984; Tongeren en de Romeinen 1989; De provincie Limburg - Gallo-Romeins Museum, Tongeren Rendierjagers, Gallo-Romeinen, Germanen 1995; Romeins Tongeren / Tongeren binnen de wallen 1996; Gent 1993

Op 14 juni 2003 heeft de V.V.L. in Den Haag een ANV-Visser-Neerlandiaprijs ontvangen.
Motivering: "De Vereniging is sterk gericht op samenwerking met Nederland in woord en daad en er is een duidelijke relatie met de bevordering van de Nederlandse taal en cultuur."