Standpunten

Competenties 1ste graad

Bedenkingen

Met de leer van de competenties worden in de Eerste graad van het secundair onderwijs de beproefde, algemeen bekende schoolvakken afgedaan alsof het oefeningen voor bijzienden geweest zijn.  De autenticiteit van het vormende denken, stelt men nu, wordt gewekt door de verscheidenheid van kennisgebieden en impulsen.
Een cluster wordt in principe samengesteld om de leerstof en praktijkinstructie van de opgenomen vakgebieden als één geheel (geïntegreerd) aan te bieden, ze aldus zo dicht mogelijk bij de werkelijkheidsbeleving van de dingen, feiten en processen van alledag te brengen.
Leerlingen van 12-14 jaar denken niet globaal, niet ‘allesomvattend’; ze denken in eenheden die ze kunnen stapelen, in een lineair verband kunnen inschakelen en ten slotte groeperen.  Ze zijn niet gediend met mengvormen of clusters.  Ze houden minder van overzichten dan van narratieven.  Ze moeten nog echt op weg geholpen worden om associatief te denken.