Standpunten

Smarthphone

Ludo Frateur

In deze bijdrage wordt het gebruik van de smartphone (inz. het sociale netwerk Facebook) vooral op zijn afectieve en recreatieve waarde becommentarieerd.

DIGITAAL KROONJUWEEL

De smartphone is alsnog het kroonjuweel van de handige digitale communicatiemiddelen. De mogelijkheden van informatiewinning verhogen de gretigheid naar het verwachte nieuws, naar het onbekende, naar antwoord en antwoord...  Elke raadpleging van banale info en elk verzoek om sociaal contact geven een kortstondige voldoening of veroorzaken ongeduld en vrees.  De gebruiker wenst steeds weer zijn mobieltje aan te zetten, zich te vergewissen van de status quo, steeds snel te leven.  Een boek slaat hij niet open.

TEGELIJK MET ANDEREN ALLEEN ZIJN

Naast communicatiemiddel is de smartphone een kwestieus werktuig dat leidt tot afzondering van de anderen.  Zelfs wanneer twee of meer jongeren tegelijk hun smartphone bedienen en elkaar de beelden tonen, zijn ze op zichzelf en niet echt in gezelschap.  Het gaat hen vooral om de ‘boodschap’ op het toestel, niet zozeer om elkaar.

Het is wél zo dat jongeren het ook nodig hebben een moment alleen te zijn.  Dat alleen zijn is geen afzondering; het heeft een natuurlijke fysiologische impact. Ze moeten eens kunnen dagdromen, in zichzelf aanwezig zijn.  De woelige geest van puber en prille adolescent moet rust kunnen vinden in een spontane bewustzijnsdaling.

 

Lees het volledige artikel in V.V.L.-Ideeën 50/2