Standpunten

Onthaalouder

Het schooljaar 2018-2019 is begonnen.  De behoefte aan opvang van de kleintjes is weer acuut.  daar staan onthaalouders voor klaar die aangesloten zijn bij een dienst zoals landelijke kinderopvang, de voorzorg enz.

INTENTIES

Kinderen, vanaf de geboorte tot ze naar de kleuterschool gaan, goed omringen is de eerste plicht van de samenleving.  De vroegste levensjaren zijn doorslaggevend voor de harmo­nische ontwikkeling.
Daarom is het geen luxe ze verblijf te gunnen in een familiaal opgevatte en ingerichte omgeving.  Gezonde groepsgenootjes de­­len in de werkweek de dagelijkse omgang van de onthaalouder.  Die neemt de fysieke en geestelijke zorgtaak op: verscho­ning, voeding, slaaphygiëne, gezamenlijke animatie en individueel spel.  Daarbij staan de stimulatie en bijsturing van de taal- en motorische, en van de sociaal-emotionele ontwikkeling voorop. Enige specifieke pedagogische knowhow en feeling zijn daarbij ‘gewenst’.  In en vanuit die geslo­ten, maar hete­rogene kring ontdekken de kindjes immers de sociale wereld.
De onthaalouder doet daartoe enige investering in uitrusting zoals aangepaste meubeltjes – van kinderstoel tot park (box) – veilig en mobiel speelgoed en allerlei spullen die de zintuigen en de emoties aanspreken.  Baby’s in hun eerste leven­s­jaar moeten (apart) in de opvangruimte kunnen slapen met het oog op preventie van de wiegendood.  Daarbij staat de onthaalouder garant voor een correcte aanpak en lieve bejege­ning.

Na de speel- en leeruren neemt de onthaalouder de omstandige individuele dagevaluatie van de kindjes en de administra­tie op zich.  Ook de nodige boodschappen voor de groente- en fruitmaaltijd kunnen niet anders (versheid) dan na de dagtaak gedaan worden.  En dan volgen nog de schoonmaak en het on­derhoud van de accommodatie en uitrusting.

 

SIMULATIE VAN HET INKOMEN 2018 

Het modale getal van aanwezigheid is vier kindjes per dag.  Daarvan kan, gezien de gecontroleerde omstandigheden van draagkracht en accommodatie, afgeweken worden.
Het pensioen wordt evenwel berekend op vier kindjes per dag.
De koppeling van de ‘onkostenvergoeding’ aan het aantal aanwezige kinderen per dag maakt het maandinkomen onzeker. 
Een kindje dat voltijds opvang geniet, heeft recht op 20 vakantiedagen.  Neemt het om redenen extra dagen vrij, dan gaat de betaling daarvoor naar de dienst, en dus niet naar de onthaalouder, die toch wel de eerste is die inkomsten misloopt.

Stel: een onthaalouder werkt in 2018, een voltijds jaar.

De 365 dagen worden aldus gebruikt:
-  230  reguliere werkdagen
-  104  weekenddagen
-    20  vakantiedagen
-      3  snipperdagen enz.
-      8 (wettelijke) feestdagen
totaal: 365 dagen

Haar / hem worden vier kindjes per dag toegekend:
€ 20,16 x 4 = € 80,64
De onkostenvergoeding (= géén bruto-inkomen) per jaar bedraagt:
€ 80,64 x 230 = € 18.547,20
De maandelijkse onkostenvergoeding bedraagt:
€ 18.547,20 : 12 = € 1545,6
Daarop wordt geen belasting geheven; maar alle kosten ten voordele van de kindjes moeten ervan betaald (dus afgetrokken) worden: de specifieke (groente- en fruit)maaltijden, het meerverbruik van water, stroom en / of gas, allerlei elementen van materiële ondersteuning en onvoorziene behoeften.
Reken daartoe € 6 per dag voor 20 à 22 dagen = € 120 à € 132 af te trekken van het maandelijkse inkomen.

 

VAKANTIE  VORMING  ZIEKTE = GEEN GELD

In de grote vakantiemaanden is het inkomen sterk gereduceerd. Vakantiegeld, een eindejaarsuitkering: ze bestaan niet.  Feestdagen die in de loop van de week vallen, worden niet vergoed.  De onthaalouder mag rekening houden met 20 rechtma­tige vakantiedagen en met x-aantal onrechtmatige vakantie­dagen.  Ze worden geen van beide vergoed. 
De vormingsdagen die de onthaalouder moet volgen, vallen op weekdagen.  Ze worden niet vergoed.  Zij / hij moet dan sluiten en ontvangt geen compensatie: niets!
Bij ziekte ontvangt de aangesloten onthaalouder na adminis­tratieve rompslomp een vergoeding van € 35,00.

 

EERVOL   EENZAAM BEROEP

Voor de arbeid die ook wel vreugde biedt, is in het algemeen weinig positieve belangstelling.
Eigenlijk moet de onthaalouder kunnen steunen op het familie-kapitaal, o ironie, om het hoofd boven water te houden.
Een organieke verloning dringt zich op.                           ::